Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden WEBSHOP van Crea B'elle

http://creabelle.theshopbuilders.com

 

Versie geldig vanaf 1 februari 2018

 

Crea B'elle

Hertstraat 6

3460 Bekkevoort

 

crea_belle@hotmail.com

Ondernemingsnummer BE 0673.823.366

 

 

1. Algemeen

 

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Crea B'elle en op iedere tussen Crea B'elle en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op creabelle.theshopbuilders.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Crea B'elle behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

 

1.3 Crea B'elle garandeert dat het geleverde product of dienst beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

 

2. Levering & herroepingsrecht

 

 

2.1 Levering van het product vindt digitaal of per post plaats, zolang de voorraad strekt. Levering van de dienst (zoals weekend, natuurexpeditie of kamp) vindt plaats op de aangegeven data.

 

 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Crea B'elle bestellingen van producten en diensten tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen (voor de weekends, lezingen, natuurexpedities, kampen is dit op de vermelde datum). Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. De levering van producten en diensten gebeurt aan klanten in Vlaanderen en Nederland.

 

 

2.3.1 Aan de leveringsplicht van Crea B'elle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Crea B'elle geleverde producten een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Levering geschiedt door het toesturen van het aangeschafte product per post of per e-mail.

 

2.3.2 Aan de leveringsplicht van Crea B'elle zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Crea B'elle geleverde diensten doorgaan op de geplande data die vermeld staan op de website van de onderneming.

 

 

2.4 De consument/klant die producten en diensten aanschaft kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen de 14 dagen na aankoop. Hij of zij verstuurt hiervoor een aangetekend schrijven naar de zetel van de onderneming. Producten die open gedaan zijn worden niet retour genomen. indien je producten retour stuurt ben je zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten.

 

2.5 Een evenement of dienst kan om welke reden dan ook worden geannuleerd door Crea B'elle. Indien een evenement wordt geannuleerd, worden eventuele betaalde (toegangs)gelden terugbetaald binnen 30 dagen na annulatie.

 

 

3. Prijzen

 

 

3.1 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

 

3.2 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s.

 

 

4. Gegevensbeheer

 

 

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Crea B'elle, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Crea B'elle. De wet inzake de verwerking van persoonsgegevens (wet van 8 december 1992) geeft je het recht om de informatie inzake je persoon te bekomen. Je kan onjuiste gegevens laten verbeteren of schrappen.

 

 

4.2 Crea B'elle respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

 

4.3 Crea B'elle maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

5. Aansprakelijkheid op activiteiten

 

5.1 Crea B'elle kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen zoals bagage, geld, … of specifiek materiaal dat de deelnemer in functie van de georganiseerde activiteiten zelf moet meenemen.